NEA 2014.

2014. évi NEA pályázat által megvalósult programjaink

A rendezvény főbb jellemzői, főbb célkitűzések.
 
   Évente két alkalommal a településre vezető 6 km hosszú bekötőút mentén, valamint a település egész területén szemétszedést szervezünk. A település apraja-nagyja részt vesz az akcióban, a szemétszedés mellett településünket szebbé is tesszük virág- és faültetéssel, kialakítva így egy élhetőbb tiszta környezetet. A közös munka, a közös tenni akarás is arra sarkallja a fiatalokat, hogy védjék, óvják környezetüket és lakóhelyüket.
   Az egyhetes nyári kézműves táborunkat ebben az évben a népművészet témakörében kívánjuk megvalósítani. Tervezett programjaink között szerepel a népi mesterségek (szövés, fonás, népi hangszerek készítése, stb.) és a természetes alapanyagokból készített kézműves játékok és egyéb használati tárgyak megismertetése, valamint népi ételek elkészítése, kóstolása. Szabadtéri népi játékok, táncház, népdalok tanulása és népi hangszeres kísérettel való előadása. E rendezvényünkkel az ifjúságot a hagyományok tiszteletére kívánjuk nevelni, hozzájárulva a nemzeti és elsősorban a jász identitás megerősítéséhez. Ezáltal ösztönözzük őket, hogy minél többet tegyenek kultúránk megőrzéséért, továbbviteléért.
   Programjaink célcsoportja alapvetően a falu lakossága, melyben egyaránt igyekszünk programot tervezni az időseknek és fiataloknak, a fogyatékkal élőknek kis és nagycsaládosoknak, egyedülállóknak. Fontosnak tartjuk még, hogy a fiatalok elvándorlását megakadályozzuk, hiszen településünk nagyon csekély számú lakóval rendelkezik és az idősebb generációt tekintve magas a százalékarány.
   A fiatalok hasznos szabadidő eltöltése Egyesületünk legfőbb célja. Településünkről sajnos hiányzik az iskola és az óvoda intézménye, ezért igyekszünk e rendezvényekkel pótolni a gyermekek számára a közösségi életet és a játékos, nem formális tanulást. Egyesületünk felnőtt tagjai átadják a fiatalok részére a szervezésben szerzett tapasztalataikat, ezáltal ők is hasznos tagjai lehetnek a mindennapok közösségi életének. Rendezvényeink szervezésében és lebonyolításában segítségünkre van a helyi Önkormányzat, helyi vállalkozók és a civil szervezetek. Településünk Önkormányzata térítésmentesen biztosítja számunkra a programok lebonyolításához szükséges helyszíneket (művelődési ház, volt iskola – óvoda épülete, könyvtár), valamint szállítási lehetőséget biztosít a falugondnoki szolgálaton belül.  Helyi vállalkozóink lehetőségeikhez mérten önkéntes munkával, munkájuk felajánlásával segítik programjainkat kivitelezését (fajátékok készítése, javítása, szendvics-alapanyagok biztosítása, árubeszerzés). A civil szervezetek aktívan részt vesznek rendezvényeink lebonyolításában. Az Őszidő Nyugdíjas Klub segít a jászsági népi ételek elkészítésében, anekdotáik felelevenítésével képet kaphatunk a jászok életéről, munkájáról. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakmai segítséget biztosít számunkra (baleset-, tűzeset megelőzés, helyszínek biztosítása).

http://jaszivanyert.hu/uploads/files/NEA_p%C3%A1ly%C3%A1zat_2014_uj.docx

 
NCA PROGRAMOK
Egyesületünk számos programot bonyolíthatott le sikeresen a NCA támogatása révén 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti támogatási időszakban:
 
Programsorozatunkat községünk, Jászivány 60 éves évfordulójára tervezett 3 napos ünnepségsorozattal kezdtük, ahol megemlékeztünk még templomunk építésének 80. évfordulójáról is. Részt vettünk a Jászapátin megrendezett Aratónapon és annak kereteiben szervezett kakaspörkölt – főző versenyen. Kapcsolataink bővítésére július végén felvettük a kapcsolatot a Hasznosi Szabadidő Egyesülettel, akikhez tanulmányút keretein belül el is látogattunk, majd augusztus elején közösen ellátogattunk a mezőkövesdi Zsóry fürdőbe és falunapunkra is invitáltuk hasznosi ismerőseinket.
  Az őszi hónapokban rendeztünk Fakanál Főzőversenyt, részt vettünk a karácsondi Népzenei Fesztiválon, vetélkedőt szerveztünk az Állatok Világnapja alkalmából, majd felelevenítettük jász nyelvi hagyományainkat, a jászsági népszokásokat. Október 23-án természetesen megemlékeztünk az  1956-os év eseményeiről is. December elején „Falujáró Mikulás”-unk látogatott el a gyerekekhez. Számukra adventi játszóházat is szerveztünk és az itt elkészített munkáikat a „Falukarácsony” rendezvényünkön be is mutathatták. Az új év, 2011 első programja a bohócműsorral színesített Falufarsang volt, melyet nemzeti ünnepünk, Március 15-ének megünneplése követett. E hónapban szinte minden korosztály számára adódott programlehetőség. Szerveztünk versmondó versenyt, szemétszedést és játékdélutánt is. Április – május hónapokat már szorgos munkával töltöttük önkéntesek segítségével: virágosítottunk, parkot rendeztünk, takarítottunk, fákat ültettünk, hiszen a XVII. Jász Világtalálkozóra készülve rendezett, szép településképet akartunk kialakítani.     
 

   Egyesületünk igyekszik kapcsolatokat kiépíteni más civil szervezetekkel is, hiszen a tapasztalatcsere, a közös programok, közös tevékenységek révén empatikus, baráti kapcsolatok kötődnek, hosszú távú együttműködés alakul ki. A támogatási időszakban ez a kapcsolat a Hasznosi Szabadidő Egyesülettel jött létre, melyet közös programjaink ( Zsóry- fürdő, Falunap)  is bizonyítanak.
  Szintén az esélyegyenlőséget szem előtt tartva szervezzük valamennyi települési programunkat. A játszóházak, játékdélutánok, a Falukarácsony és Falufarsang a lakosság egészének szórakozását, művelődését szolgálja korhatártól függetlenül. Igyekszünk mindenki számára hasznos és kellemes szabadidő-eltöltést biztosítani, mely egyesületünk egyik legfőbb célkitűzése.
    
    A támogatott időszak valamennyi rendezvény megvalósításához számos intézménytől kaptunk segítséget. Jászivány község Önkormányzatával mindig is jó kapcsolatot ápolt Egyesületünk, így szívesen rendelkezésünkre bocsátotta a Művelődési Ház épületét és egyéb apróbb kellékeket. A Jászszentandrási Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedig kulturális rendezvényeink programjaihoz biztosított fellépőket. Falunapi és falukarácsonyi rendezvényeinket sokszor színesítették verseikkel, zenével, népi tánccal a közönség örömére. 
 
       „JÁSZSÁGI ÉLMÉNYEIM
 RAJZ- és Fotópályázat 
FELHÍVÁS
 
A 35/2013. (V.22) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatásokról szóló kiírása benyújtott „Iványi Jásznap” című (MVH kód: 1005402904, döntési iratazonosító: 1622293403, nyilvántartási szám: 8549878737) pályázathoz kapcsolódóan a Jásziványért Közhasznú Egyesület rajz- és fotó pályázatot hirdet óvodás, általános iskolás, és középiskolás gyermekek valamint felnőttek számára „Jászsági élményeim”- címmel.
 
A felhívás célja:
A pályázat útján ismerjük meg jobban a helyet és az azt övező természet adta környezeti adottságot, melyet ez a kistérség nyújt számunkra.
 
Általános pályázati feltételek:
 • A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre: fotó és rajz.
 • Egy pályázó mindkét kategóriában küldhet be dokumentumot.
 • A pályázatokat 2014. november 14. (péntek) lehet benyújtani, a postára adás utolsó napja pedig 2014. november 12. (szerda)
 • fotók CD-n, fotópapíron, illetve pendrive formájában hozhatók be a rajzok papír alapon a következő módon:
Postai úton: Jásziványért Közhasznú Egyesület, 5135 Jászivány, Turul utca 20.
     vagy Községi Könyvtár, 5135 Jászivány, Fő út 4.
 • : Községi Könyvtár, Jászivány, Fő út 4.
(Nyitva: H, K, Cs, P: 14:30-18:30, Sz: Zárva, Szombat: 10:00-13:00)
A borítékon szerepeljen a pályázó neve életkora, lakhelye, óvodája vagy iskolája és felkészítőjének neve, illetve az elkészült mű címe, valamint a pályázat jeligéje: „Jászsági élményeim”
 • A pályázat beadását követően cserére nincs lehetőség!
 • A határidő lejárta után küldött rajzokat sajnos nem áll módunkban elfogadni.
 
Speciális részvételi feltételek:
Fotó kategória: 14. életévüket betöltöttek pályázhatnak
 • egy pályázó maximum 5 képet küldhet be
Rajz kategória: korhatár nélkül bárki pályázhat
 • a minimum A4-es a maximum A3-as méretű rajzokat papír alapon, postán vagy személyesen lehet beadni
 • egy pályázó egy rajzzal nevezhet
 • a rajzok elkészítésénél nincs technikai korlátozás, (tetszőlegesen készíthető grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, akril festék, akvarellfesték, kollázs illetve vegyes technika).
 
Egyéb információk:
A pályázónak figyelembe kell vennie a pályázati felhívásban foglaltakat, azaz a pályázatnak kapcsolódnia kell a Jászsághoz, akár személyes benyomás útján, vagy elképzelés alapján.
A pályázat kihirdetése a Művelődési Házban, Jászivány község honlapján (www.jaszivany.hu) Jásziványért Közhasznú Egyesület és Jászivány község hivatalos Facebook oldalán, illetve a helyi újságban elérhetőek lesznek.
A nyertes pályázatok pedig a 2014. november 22-én (szombat) tartandó Iványi Jásznapon kerülnek kihirdetésre. A pályázat elbírálása külsős szakértők segítségével történik, a zsűri a beérkezett alkotásokat korcsoportonként értékeli (6, 12, 18 éves korig, és 18 éves kortól). A pályázatra beérkező alkotásokat értékes díjakkal jutalmazzuk, és e napon kiállítjuk.
 

 
 
 
 
 


 


(c) Jásziványért Egyesület, 2014-2019

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László