Történetünk

A Jásziványért Egyesület helyi fiatalok (tíz fő) kezdeményezésével alakult 2005-ben, Jásziványért Közhasznú Egyesület néven.
Célja a településen élők életének színesebbé tétele, alkalmazkodva napjaink társadalmi változásaihoz, enyhítve a kis településekre jellemző negatív jegyek hatásait.
Az alapszabályban meghatározott tevékenységek:
 • A gyökerek ápolása, a valahová tartozás, identitás erősítése
 • A település megtartóerejének fokozása
 • Településfejlesztés
 • A lakosság tájékoztatása, ismeretterjesztés
 • Képzés és foglalkoztatás elősegítése
 • Hasznos szabadidős tevékenységek biztosítása
 • Példamutatás a hagyományok ápolásában
 • A falusi turizmus kialakítása, népszerűsítése
 • Az állami, egyházi, civil és magán szektor együttműködése példáinak kialakítása
 • Az ifjúság összefogása
 • Adománygyűjtés
 
A Jásziványért Egyesületet létre hozó alapító tagok a korábbi években a helyi Ifjúsági Klub aktív tagjai voltak. A klubtevékenységünk ideje alatt fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy céljainkat jogi személyiséggel rendelkező, bejegyzett civil szervezet keretei között valósítsuk meg. Ebben segítségünkre volt az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által létre hozott a Helyi Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat jász-nagykun-szolnok megyei menedzselését ellátó személy, Rendek Sándor.
    A Jásziványért Közhasznú Egyesület alakuló ülését 2005. február 26-án tartottuk. A civil jogszabályok változása nyomán az Egyesület neve és tevékenysége 2017-ben változott, az új név Jásziványért Egyesület lett.
  Több hazai pályázatnak köszönhetően /Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályázatai, NKA, Leader+, NCA, Megyei Önkormányzat pályázatai, NEA, helyi önkormányzat) és önerőből, adományokból az elmúlt években sok vidám és hasznos programot szerveztünk a településen élőknek0 (játszóház, táborozás, sportnap, környezetvédelmi akciók, egészségügyi előadás megemlékezések, rendezvények, tanulmányutak (Tépe, Tótvázsony, Tiszaladány, Túrkeve, Etyek, Besenyszög, Szajol, Hasznos) konferenciák/.  

A szervezet tevékenysége kiterjed helyi értékeink feltárására, megismertetésére, újak teremtésére. Megőrzése több éves munkánk eredménye, mely az Egyesület által pályázat útján felújított régi épületben kapott helyet, létrehozva ezzel a település Tájházát.
Éves rendezvénysorozatunk egyre népazerűbb, bizonyítja ezt visszatérő és egyre növekvő új látogatóink száma. Pozitív példával szeretnénk élni a szervezés területén a fiatalabb korosztály irányában, az önkéntes közösségi munkára való neveléssel. Figyelmet fordítunk arra, hogy a település lakossága köréből minél többen kapcsolódjanak be a közösségi életbe. Szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a település lakossága és az idelátogató vendégek információkkal, tapasztalatokkal gazdagodjanak, megtapasztalják a valahová tartozás élményét és fontosságát.
Mára az Egyesület tagjainak a száma 37 fő.
A szervezetnek főállású munkatársa nincsen, önkéntesként valósítja meg a tagság a kitűzött célokat.


(c) Jásziványért Egyesület, 2014-2019

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László