Közhasznúsági jelentés 2012

JÁSZIVÁNYÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
 
5135 Jászivány, Turul utca 20.
 
 
BESZÁMOLÓ ÉS
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2012. ÉV
 
 
 
 
Jászivány, 2013. május 27.
A Jásziványért Közhasznú Egyesület beszámolója tartalmazza:
 • a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 
 • az eredmény kimutatást (eredmény levezetést),
 
 • közhasznúsági mellékletet:
  1. a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként (a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt), visszatérítendő támogatás
  2. az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók.
  3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatásuk, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolása.
 
 
Mérleg és eredmény kimutatás
 
Ld.: mellékletben
 
 
 
 • mellékletet:
 
 1. a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként (a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt), visszatérítendő támogatás
 
 
A támogatást folyósította A támogatás összege Felhasználás célja
Jászivány Község Önkormányzata 334.000,- Ft Vissza nem térítendő támogatás az Egyesület céljaival összhangban felhasználva 2012-ben.
 
Visszatérítendő támogatásban nem részesült az Egyesület a 2012. évben.
 
 
 1. az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók.
 
 •  
Február 19. Jelmezbál
Március 15. Nemzeti ünnep
Március 31. Környezetvédelmi nap (szemétszedés)
Május 13. Anyák napja
Május 26. Gyermeknap
Július 2. – 7. nyári kézműves játszóhét
Hagyományőrző kézműves foglalkozások, népi fajátékok bemutatása, használata; Örökségünk: A Csörsz-ároktól Bedekovich Lőrincig - filmvetítés
A Jász népviselet és hímzésvilág bemutatása
Jászsági táncok bemutatása, betanítása
Régi népi gyermekjátékok bemutatása, készítése (eszközök)
A Jászság építészeti hagyományai (templomok)
„Karikás ostortól a bugyellárisig” – bőrműves foglalkoztatás,
„Galárisok, tászlik” - népi gyöngyékszerek készítése
 
„Mindennapi kenyerünk” – A kenyérsütés rejtelmei
Népi gyermekjátékok (Bújj-bújj zöld ág, ugróiskola, kötélhúzás, sótörés, bakugrás stb)
Részvétel a XVIII. Jász Világtalálkozón
Hintós sétakocsikázás. Kézműves foglalkoztatókon készült tárgyak kiállítása
Kiállítások: fafaragás, kerámiatárgyak gyöngyékszerek, szalmafonás, jászsági hímzések, kosárfonás, seprűkötés.
Június18.- augusztus 31. a nyári gyermekétkeztetés ideje alatt az igényeknek megfelelően folyamatos játéklehetőség biztosítása.
Környezetvédelmi napok: Parlagfű-mentesítés – Július 12; augusztus 16; szeptember 13
Szeptember 28. játékos vetélkedő az állatok világnapján az állatokról.
Október 23. Nemzeti ünnep.
November 24. „Tökös Ivány” halloweeni tökfaragás kicsiknek - nagyoknak
December 5. Falumikulás
December 22. Falukarácsony
 
Az alapszabályban megjelölt közhasznú célok közül Egyesületünk 2012. évben az alábbiakat teljesítette:
 • kulturális tevékenység,
 • környezetvédelem.
 
A korábbi években igen, de a 2012. évben Egyesületünk sem felelt meg a 2011. évi CLXXV. törvény 32§-ban foglaltaknak, ennek ellenére közhasznú tevékenységet folytatott és a jövőben is folytatni kíván.
 
 
 1. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatásuk, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolása.
 
Az Egyesületünk 2012. évben keletkező bevételeit közhasznú céljai érdekében használta föl, kiemelten kulturális tevékenység céljára.
 
Célszerinti juttatás: nem volt
 
 
 
 
Jászivány, 2013. május 27.
 
 
                                                                                              Lóczi Miklósné
                                                                                              Egyesületi elnök
 
 
 
 
 • :
A Jásziványért Közhasznú Egyesület közgyűlése 2012. május 27-én 1/2013. (V.27.) határozatával, egyhangúlag elfogadta a 2012. évről készült beszámolót és közhasznúsági mellékletet.
 
Jászivány, 2013. május 27.
 
 
 
 
                                                                                              Lóczi Miklósné
                                                                                              Egyesületi elnök
 


(c) Jásziványért Egyesület, 2014-2019

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László