Társadalmi szervezet tevékenységi köre

Az egyesület az alább felsoroltakat tűzte ki célul:
 • A gyökerek ápolása, a valahová tartozás, identitás erősítése
 • A település megtartóerejének fokozása
 • Településfejlesztés
 • A lakosság tájékoztatása, ismeretterjesztés
 • Képzés és foglalkoztatás elősegítése
 • Hasznos szabadidős tevékenységek biztosítása
 • Példamutatás a hagyományok ápolásában
 • A falusi turizmus kialakítása, népszerűsítése
 • Az állami, egyházi, civil és magán szektor együttműködése példáinak kialakítása
 • Az ifjúság összefogása
 • Adománygyűjtés
 
 
 
Az egyesület a fent felsorolt célok elérése érdekében az alábbi tevékenységet végzi:
 • Helytörténeti anyagok megismertetése, helytörténeti dokumentáció aktualizálása
 • Helyi értékeink feltárása, megismertetése, újak teremtése
 • A település lehetséges fejlődési irányainak meghatározása, kivitelezési tervek készítése
 • Ismeretterjesztő, felvilágosító előadások szervezése
 • Információgyűjtés és szolgáltatás
 • Irodai szolgáltatás
 • Egészségvédelem
 • Környezetvédelem
 • Kulturális programok szervezése
 • Felkészülés a nemzeti- és egyházi ünnepek megünneplésére közösségi foglalkozások keretében
 • Népi mesterségek megismertetése
 • Sport programok szervezése
 • Kapcsolatépítés a helyi lakossággal, a helyi önkormányzattal és intézményeivel
 • Kapcsolatépítés a társadalmi élet szereplőivel, helyi és kistérségi szinten
 • Nemzetközi kapcsolatok kialakítása
 • Ifjúsági Tagozat működtetése
 • Adományokat gyűjt rászorú személyek, szervezetek, saját szervezete részére.


(c) Jásziványért Egyesület, 2014-2019

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László